کتابخانه الکترونیکی ایرانیان - کتاب ایران

ارائه انواع کتب الکترونیکی در تمام رشته ها

دانلود رایگان فیلم های IELTS

برای دانلود فیلم های IELTS موجود در ایست زیر اینجا کلیک کنید

 Writing an IELTS Essay 1  - 41 مگابایت

     نظرات : 28 -  نمایش : 1021  -  دانلود : 861


This video program tries to answer the following questions What is an essay? How can we answer a simple essay question?...

  Writing an IELTS Essay 6  - 11 مگابایت

     نظرات : 7 -  نمایش : 346  -  دانلود : 267


This video program introduces persuasive strategies and grammar we use in writing an academic IELTS essay...

  Writing an IELTS Essay 2  - 18 مگابایت

     نظرات : 3 -  نمایش : 296  -  دانلود : 219


his video program presents a. Some of the most common mistakes that the students made in their writing an academic IELTS essay b. A form of an academic IELTS essay and the language used in the ...

  Writing an IELTS Essay 7  - 9 مگابایت

     نظرات : 4 -  نمایش : 308  -  دانلود : 217


This video program presents another persuasive strategy: how to be logical in your writing, to express logical relations using......

  Writing an IELTS Essay 3  - 22 مگابایت

     نظرات : 2 -  نمایش : 238  -  دانلود : 166


In this video program,we look at three main types of essay. They are argument, explanation and discussion. ...

  Writing an IELTS Essay 4  - 19 مگابایت

  نمایش : 223  -  دانلود : 148


This video program presents how to develop vocabulary forwriting an academic IELTS essay...

  Writing an IELTS Essay 5  - 13 مگابایت

     نظرات : 1 -  نمایش : 210  -  دانلود : 147


This video program presents you how build your vocabulary and plan your writing using your word map...

  Writing an IELTS Essay 8  - 14 مگابایت

  نمایش : 207  -  دانلود : 147


This video program presents the last persuasive strategy and how to sound authoritative using technical nouns...

  
نویسنده : مهندس جواد خلج ; ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸